U bent hier

Bestuur en leden

De Jonkheid van Banholt is betrokken bij en verantwoordelijk voor het handhaven van allerlei tradities in Banholt en Terhorst. Het is de oudste nog bestaande vereniging van Banholt en Terhorst. Sinds 23 juni 1978 heeft de vereniging volledige rechtspersoonlijkheid. In de statuten staan als voornaamste doelstellingen vermeld:

 • Het halen van de Sint Gerlachusden op Pinksterzaterdag
 • De organisatie van de processie op Bronkzondag
 • Het aanbrengen van versieringen aan panden en langs wegen bij de komst van een nieuwe pastoor en bij vijftig of meerjarige huwelijksfeesten.
 • Het planten van kerstbomen op zeven verschillende plaatsen in het dorp

De Jonkheid heeft een logo, waarin het wiel van de dennenwagen centraal staat. Als leden kunnen slechts ongehuwde mannelijke inwoners van Banholt en Terhorst worden toegelaten. Een lidmaatschap eindigt dan ook bij een huwelijk, een verhuizing naar een andere woonplaats, indien het lid 2 jaar samen woont en uiteraard bij overlijden. Eenmaal per jaar op eerste Paasdag wordt een algemene jaarvergadering gehouden. Het verenigingsjaar loopt dan ook van Pasen tot Pasen.

 

Het Bestuur

De vereniging wordt sinds 1975 bestuurd door zeven bestuursleden. In vroeger jaren bestond het bestuur ook wel eens uit vier of vijf personen. Het bestuur moet in ieder geval uit minimaal drie meerderjarige personen bestaan. Vandaag de dag bestaat het bestuur uit een kapitein, een secretaris/penningmeester en vijf bestuursleden. Tijdens de Pinksterkermis zijn de bestuursleden herkenbaar aan het bestuurslintje (rozet) dat ze op hun kleding dragen. Dit lintje mag niet kwijt geraken want …dan kos ’t dich ’n krat beer!... De bestuursverkiezingen worden gehouden tijdens de jaarvergadering. Jaarlijks zijn een aantal bestuursleden aftredend, maar zij zijn terstond weer herkiesbaar. In onderstaand overzicht hebben we de taken van de kapitein en de secretaris/penningmeester opgesomd.

 

Taken Kapitein:

 • In de gaten houden of er ergens gehüld of gesierd moet worden.
 • Dragers regelen voor de begrafenis van een overleden lid.
 • Speechen tijdens recepties.
 • De jaarvergadering en bestuursvergaderingen leiden en taken verdelen onder het bestuur en de leden.
 • Op Hemelvaartsdag de den per opbod verkopen.
 • Op Pinksterzaterdag het vertrek regelen en met de kapiteinshoorn het sein geven om te vertrekken of halt te houden. Tevens heeft de kapitein de algemene leiding over de gehele stoet.
 • In het bos het laden van de den regelen.
 • Als het bestuur tijdens de Bronkdagen op stap is geweest wordt er aan het eind van de kermisdag bij één van de bestuursleden thuis gegeten. Bij de kapitein wordt ieder jaar één keer gegeten.
 • Op Pinksterdinsdag voorop gaan bij het reien met het rei-boeket.

 

Taken Secretaris/Penningmeester:

 • Beheer van de geldzaken.
 • Financieel jaarverslag opstellen.
 • Jaarverslag opstellen.
 • Zorgen voor leden om polvergeld op te halen.
 • Persberichten en informatiestencils voor de inwoners van Banholt en Terhorst maken.
 • De secretaris/penningmeester heeft de leiding over het kappen van de nieuwe den in het bos.
 • Op Pinksterzaterdag de drankvoorraad verzorgen voor de (bestuurs)leden, paardenbegeleiders en mannen aan de sjtiepe.
 • Vergunningen en eventuele subsidies aanvragen.
 • Vervangen kapitein bij diens eventuele afwezigheid.
 • Post ontvangen en verwerken.