U bent hier

De vaandels van de Jonkheid

 
Jonkheid Banholt bezit vijf vaandels
Tijdens de jaarlijkse Bronk worden twee van deze vaandels gedragen door een lid van de vereniging. Deze twee vaandels heeft de Jonkheid aangeschaft in 1981 als afsluiting van het jubileumjaar. Er is een vaandel voor de jongens en mannen en een vaandel voor de meisjes en vrouwen. Tijdens de Heilige Hoogmis op Hemelvaartsdag 1981 zijn deze twee vaandels , samen met de nieuwe blauwe “sjerpen” van het bestuur, ingezegend door toenmalig pastoor Engelen.
De vaandels worden ook gebruikt tijdens de begrafenis van een overleden vrijgezel. Het betreffende vaandel staat dan vooraan in de kerk naast de zerk van de overledene en wordt meegedragen in de begrafenisstoet.
 
Behalve deze twee vaandels uit 1981 bezit de Jonkheid nog twee oude vaandels, die vermoedelijk in 1937 zijn vervaardigd. Het betreft hier twee linnen vaandels met daarop een fraaie verfschildering. Helaas waren deze twee vaandels na ruim veertig jaar zodanig versleten dat ze in 1981 werden vervangen.
 
In 2009 heeft de Jonkheid een “nieuwe” groep voor de Bronk opgezet. Deze groep bestaat uit alle leden van de Jonkheid en 3 bestuursleden (kapitein, secretaris/penningmeester en een 3e bestuurslid) van de Jonkheid. Hiervoor werd een nieuwe vaandel gemaakt, die door een van de bestuursleden wordt gedragen. Deze vaandel werd tijdens de opening van de Bronk in de kerk ingezegend door pastoor Graat.
 
Achter de bestuursleden lopen in 2 mooie rechte rijen, de leden van de Jonkheid, met nog 6 nieuwe vlaggen.