jonkheid 2018 vergadering

Jaarvergadering 2018

Op Paaszondag 1 april was onze algemene ledenvergadering, wederom met een grote opkomst van 44 leden en 7 bestuursleden werd de vergadering geopend met de Christelijke groet door kapitein Paul Waterval, werd er meteen gestart met de notulen van de algemene ledenvergadering 2017.

Nadat ook het jaarverslag en financieel jaarverslag werd voorgelezen door penn./secr. Erik Steijns, werd de kas gecontroleerd door onze vaste accountant Ceriel Ronckers en assistent Eddo Cruts. De kas werd dit jaar natuurlijk weer goedgekeurd zonder enig bezwaar.
Ondertussen waren de bestuursverkiezingen aan bod.

Paul Waterval, Demi Cruts en Erik Steijns waren dit jaar herkiesbaar, en werden weer aangesteld voor de komende periode!
Nu is de tijd gekomen dat Paul Waterval en Rik Hermans uit het bestuur treden, Deze 2 plekken worden ingevuld door Jos Simons en Luc Hendriks.
De functie als kapitein wordt door Demi Cruts ingevuld voor de komende jaren en deze heren werden onder een groot applaus ontvangen.
Tevens hebben Fabio Pisu en Erik Steijns medegedeeld dat dit het laatste bestuurs jaar voor hun beide zal zijn en er volgend jaar 2 plaatsen vrij komen in het bestuur.

Vervolgens werden alle taken weer verdeeld voor de komende Pinksteren, pastoor was dit jaar iets aan de lateren kant maar heeft de vergadering afgesloten met een christelijke groet en na de vergadering zijn er nog de nodige biertjes genuttigd in het Cafe.

De vlag word dit jaar geschonken door Lars Roijen.

Langzaam maar zeker begint het bestuur met de voorbereidingen voor het pinksterweekend van 2018, Zoals voorgaande jaren gaan wij Bestuur, Leden, en inwoners er voor zorgen dat het een geslaagd weekend gaat worden.

Bestuur Jonkheid Banholt

Menu