U bent hier

Jaarvergadering

Op Paaszondag was onze algemene ledenvergadering alweer. Na de opening met de Christelijke groet door meneer pastoor, werd er meteen gestart met de notulen van de algemene ledenvergadering 2013.
Nadat ook het jaarverslag en financieeljaarverslag werd voorgelezen door penn./secr. Erik Steijns, werd de kast gecontroleerd door Demi Cruts en Jeroen Wishaupt. Na een kleine telfout van onze controleurs werd de kas uiteindelijk toch goedgekeurd.
Ondertussen waren de bestuursverkiezingen aan bod.
Jim Munnix, Erik Steijns, Paul Waterval en Rik Hermans waren dit jaar herkiesbaar.
Zij werden alle vier onder een daverend applaus weer aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Dennis Tielens was dit jaar aftreedbaar en zal vanaf nu worden opgevolgd door Demi Cruts als nieuw bestuurslid. Dennis werd met door middel van een applaus bedankt en Demi voor zijn benoeming als nieuw bestuurslid door de leden.

Vervolgens werden alle taken weer verdeeld voor de komende Pinksteren.

De vlag werd dit jaar geschonken door Thijs Krauth, waarvan wij als Jonkheid afscheid hebben moeten nemen als lid, wegens verhuizing buiten ons dorp.