U bent hier

Jaarvergadering 2015

Op Paaszondag was onze algemene ledenvergadering alweer. Na de opening met de Christelijke groet door meneer pastoor, werd er meteen gestart met de notulen van de algemene ledenvergadering 2014.
Nadat ook het jaarverslag en financieeljaarverslag werd voorgelezen door penn./secr. Erik Steijns, werd de kast gecontroleerd door Frens Pasmans en thijs munnix. De kast werd dit jaar al snel goedgekeurd!
Ondertussen waren de bestuursverkiezingen aan bod.
Fabio pisu en Bjorn Franssen waren dit jaar herkiesbaar.
Zij werden beiden onder een applaus weer aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Jim Munnix was dit jaar aftreedbaar en de taak kapitein werd over gedragen aan Paul Waterval, ook was er plaats voor een nieuw bestuurslid deze plaats word ingevuld door Bart Bendermacher.

Jim werd met door middel van een applaus bedankt voor de jaren wat hij zich heeft ingezet voor de jonkheid.

Paul en bart werden met een applaus ontvangen voor hun benoeming als nieuwe kapitein en bestuurslid.

Vervolgens werden alle taken weer verdeeld voor de komende Pinksteren.

De vlag werd dit jaar geschonken door Roy Tossings, waarvan wij afscheid nemen als mikkenikker, Stan Hendriks neemt dit van Roy over.