U bent hier

Jaarvergadering 2016

Op Paaszondag was onze algemene ledenvergadering alweer. Na de opening met de Christelijke groet door kapitein Paul Waterval, werd er meteen gestart met de notulen van de algemene ledenvergadering 2015.
Nadat ook het jaarverslag en financieel jaarverslag werd voorgelezen door penn./secr. Erik Steijns, werd de kast gecontroleerd door Ceriel Ronkers en thijs munnix. De kast werd dit jaar na enige twijfelingen door Ceriel Ronkers toch goedgekeurd.
Ondertussen waren de bestuursverkiezingen aan bod.
Erik Steijns, Paul Waterval, Rik Hermans en Demi Cruts waren dit jaar herkiesbaar.
Zij werden allemaal onder een applaus weer aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Tevens werden de aanwezige ex-jonkheidsleden : Dennis Roijen en Marco Steijns bedankt voor hun inzet, dit werd gevierd met een rondje van beiden heren.
Vanuit deze positie willen we graag ook nog Frens Pasmans en Roy Jacobs bedanken voor hun inzet bij de jonkheid.
Vervolgens werden alle taken weer verdeeld voor de komende Pinksteren.

De vlag werd dit jaar geschonken door Marco Steijns.