U bent hier

Pinksteren 2014

Alwer ing gesjlaagde Peenkste!
 
Ongeveer een maand geleden waren we nu in volle gang met de voorbereidingen rondom de Pinksterkermis! Nu kunnen we alweer terugkijken naar een zeer geslaagde kermis met als hoogtepunt het halen van de 134ste Sint Gerlachusden.
 
Op Hemelvaartsdag vond dit jaar zoals jaarlijks de loterijtrekking plaats waarna de 133ste Sint Gerlachusden per opbod werd verkocht. De trekking werd dit jaar uitgevoerd door kapitein Jim Munnix. Na de trekking van de loterij werd er zoals gewoonlijk de oude den per opbod verkocht door kapitein Jim Munnix. De den werd uiteindelijk gekocht door een van ons eigen Jonkheidsleden, Vincent van de Weerdt. Voor een recordbedrag van €450,-. Vervolgens werd er langs de deuren gegaan voor het ophalen van het polvergeld. Dit werd met vele hulp van onze eigen leden gedaan in heel Banholt en Terhorst.
 
In de week voor Pinksteren werden zoals gewoonlijk de gebruikelijke voorbereidingen getroffen, zo werden de ‘stjiepe’ gehaald, de traditionele slinger van dennengroen gemaakt en opgehangen bij de ingang van de Sint Gerlachuskerk, weitjes voor de paarden gemaakt en de tractor werd gereed gemaakt. Als hoogtepunt dit jaar werd een bühne gebouwd naast de kerk voor Pinkstermaandag waar het orkest Streetlife hun optreden had gegeven. Met goede hulp van onze leden konden we alles op een rustig tempo afronden.
Nu was het zover, vrijdags voor Pinksteren werden de eerste paarden naar Banholt gehaald, werd het podium verder afgemaakt en werd de dennenwagen gereed gemaakt. Door de zeer goede weersvoorspellingen hadden we een 2de tractor klaargemaakt om een watervat mee te kunnen nemen om de paarden onderweg van water te voorzien. In de avonduren werden zoals gebruikelijk op de Hei de kamers geladen, dit hebben we dit jaar anders aangepakt. Eerst hadden een aantal kamers geladen en deze afgeschoten waarna de rest pas is geladen, zodat we ook een goede controle hadden of de kamers goed geladen waren. Hierna zijn we naar Café d’r Boemelér gegaan waarna we nog een aantal gezellige uren hebben gehad. 
 Nu was het dan zover, Pinksterzaterdag! Rond de klok van 6 uur werd er weer begonnen met het leegscheppen van het gat en het neerlaten van de 133ste Sint Gerlachusden. Doordat het een zware den was (met name het onderste gedeelte) kwam de den niet goed uit het gat, waardoor hij in stukken brak en het onderste gedeelte bleef steken. Nadat het zware gedeelte uit het gat was gehaald, werd de den met veel mankracht op de wagen getild. Nadat alles geladen en opgeruimd was, werd het bestuur getrakteerd op spek en ei bij pastoor Graat. Dit jaar was er een cameraploeg aanwezig van de VPRO voor het programma ‘de Hokjesman’. Dit was voor een nieuwe aflevering, waarin ze de Katholieke betekenis middels oude tradities wilden vergelijken in het hele land.
Rond 8 uur is de kapploeg onder leiding van onze secretaris/penningmeester Erik Steijns naar het Bovenste bos in Epen vertrokken om de 134ste den te kappen. Hier begon het kapwerk waarbij pastoor Graat, na het zegenen van de nieuwe den, als  eerste de bijl in de handen nam. Na een klein uurtje kappen viel de den perfect, met een lengte van 29m!
 
Ondertussen in Banholt…
De paarden werden gehaald, gepoetst en opgetuigd om voor de dennenwagen hun plaats in te nemen. Na wat vertraging door het opnieuw beslaan van een paard, werd er op teken van kapitein Jim Munnix rond de klok van 10.50 het startsein gegeven door 3x te toeteren. De stoet met 33 paarden was op weg richting het bovenste bos in Epen. De Jonkheidsleden droegen zoals gewoonlijk hun blauwe Jonkheidspolo’s en het bestuur was te herkennen aan de lichtblauwe polo’s met rozet. Door het zeer warme weer werd ons ter hoogte van Hoogcruts flesjes water aan geboden door Fruitbedrijf Notermans.
Eenmaal in het bos konden de paarden worden uitgespannen en kon er begonnen worden met het laden van de den op de dennenwagen. Dit ging ondanks het zeer warme weer zeer voorspoedig waardoor we ons weer gereed konden maken voor de terugweg richting Banholt.
 
Op de terug weg na Banholt…
Bij aankomst bij Café  ’t Brugske in Slenaken, werden we weer onder groot applaus ontvangen door de vele toeschouwers. Hier is, zoals elk jaar, erna een spannend moment. ‘Dur boch in Sjlennich’ is aan de beurt. Deze werd dit jaar perfect genomen en de paarden werden vroeger als verwacht, weer aan de stoet gekoppeld. De terugweg langs de stopplaatsen in Noorbeek en Mheer verliep zonder problemen waarna er onder in Mheer de rozen die waren gemaakt aan de kettingen werden gehangen. Tevens werden de hoeven van de paarden en sommige schoenen van bestuur en leden ingesmeerd. Bij aankomst in boven Mheer zijn 2 bestuursleden eerder naar Banholt vertrokken om daar bij binnenkomst van de den de ‘Kaamersj te sjeete’. Bij aankomst werd er onder in Banholt op het gemak een pilsje gedronken waarbij de kinderen op de den en dennenwagen klommen om achter onze soldaat Jos Simonis plaats te nemen die al de gehele stoet op de terugweg op de den zat. 
Op het laatste teken van kapitein Jim Munnix vertrok de stoet richting kerk, terwijl de leden ‘der Erme Voes’ zongen. Onder een luid applaus van het grote belangstellend publiek werd de den naar boven gebracht. Bij aankomst bij de kerk werden de paarden uitgespannen en werd de Sint Gerlachusden aan de getrouwden overgedragen. Hier werd onder leiding van Raymond Flamand de den recht gezet door de getrouwden die de klus rond 23.20 uur geklaard hadden. De Pinksterkermis kon nu echt losbarsten, waarbij we nog de nodige uurtjes zijn doorgegaan in café d’r Boemelèr.
 
 
Pinksterzondag
 Pinksterzondag stond weer in het teken van ‘de Broonk’. De Processie werd dit jaar vanwege regen een uurtje uitgesteld, waarna de processie door de straten van Banholt en Terhorst kon trekken. De Jonkheidsgroep trok weer met de processie mee en verzorgde weer een mooie processiegroep. Na de processie werd er even nagepraat onder het genot van een lekker koud pilsje bij pastoor Graat. Daarna is het bestuur langs gegaan bij brasserie ’t Voshoes en Café D’r Boemelèr. ’s Avonds werd er weer een mooie avond georganiseerd bij ‘D’r Boemelèr’ met muziek van Demo die tot in de late uurtjes doorging.
 
 
Pinkstermaandag
 
Dit jaar was het een perfect voorspeld weertje, aangezien er alleen in de avond uurtjes een onweersbui werd voorspeld. Voor aanvang en na afloop van de H. mis werden er speldjes verkocht aan de leden en getrouwde dorpelingen. Vanaf 13.00 uur was het dan zover, de artiestenmiddag kon beginnen. Dit jaar hadden we de 11 koppige band ‘Streetlife’ die ons in Banholt een zeer gezellige middag hebben bezorgd. Rond 18.00 uur werd het muzikale gedeelte overgenomen door Demo en verplaatste het feest zich langzaam naar binnen. Ook deze dag was alles weer perfect gelopen.
 
 
Pinksterdinsdag
 
In de vroege uren werd er door verschillende bestuurs- en Jonkheidsleden alle kamers herladen voor onder de mis ‘de kaamersj te kinne sjeete’. De H. mis vond dit jaar weer om 10.30 uur plaats en werd dit jaar, net als vorig jaar, in het dialect opgedragen. Hierin werd er speciaal gebeden voor de levende en overleden leden van de Jonkheid. Het algemene onderwerp van de mis dit jaar ging over het ontstaan van de traditie en parochie zoals wij dit nu al vele jaren kennen . Traditie getrouw werd er onder de consecratie alle ‘104 Tebanneter kamersj gesjoote’.  Na de mis werd er getrakteerd op spek en ei  en werden er de nodige rondjes gegeven. Dit jaar werd er door Dennis Tielens ‘ing ton beer gesjoonke’, na met Pasen afscheid als bestuurslid te hebben genomen van de Jonkheid.
Dit jaar kon er worden genageld en gekegeld op de ‘ouw Tebanneter keagelbaan’. Maar als hoogtepunt deze middag was het zwembad waar iedereen verkoeling in kon zoeken. Na wat dreigingen van de inwoners van Banholt en Terhorst naar het bestuur toe, was het bestuur zelf zo slim om een zwembroek aan te trekken, het zwembad in te springen en daarna iedereen wat bij en in het café stond er in te gooien.
 ’s Avonds werd er zoals  ieder jaar weer de kermis afgesloten door middel van te ‘reije’ onder begeleiding van Harmonie en Klaroenkorps Amicitia. Na de vaste stopplaatsen werd er bij Jef Tielens op de Mheerderweg gestopt, voordat er naar de den gereijd zou worden. Bij aankomst aan de kerk, werd er door het bestuur en inwoners van Banholt en Terhorst nog een aantal keren rond de den ‘gereijd’, waarna traditiegetrouw ‘d’r kroetwusj’ op de den werd genageld.
Later op de avond werd er op het lied ‘Afscheid nemen bestaat niet’ afscheid genomen van onze kapitein Jim Munnix vanwege zijn laatste jaar als bestuurslid en dus ook als kapitein van de Jonkheid.
Na nog wat flauwekul uitgehaald te hebben onder de laatste glaasjes bier, was het uiteindelijk toch tijd om naar huis te gaan.
Helaas was er ook nog slecht nieuws op Pinksterdinsdag. Een vrijgezel uit Banholt en dus lid van de Jonkheid, namelijk Jacques Huls is op deze dag gestorven. Na lange tijd ziek te zijn geweest, heeft Jacques ons deze dag verlaten.
Maandag 16 juni hebben wij dan ook als Jonkheid Jacques begeleid naar zijn laatste rustplaats. We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
 
De woensdag na Pinksteren werd weer alles opgeruimd, waarbij we dit jaar van zeer veel leden hulp hadden. Hierdoor is het ons gelukt om alles op een dag op te ruimen.
 
Terugkijkend op de Pinksterkermis 2014, was het weer een zeer geslaagd weekend met als hoogtepunt het halen van de 134ste St. Gerlachusden waarbij we het hele weekend veel geluk hebben gehad met het weer.
 
Je ziet maar weer, DE KRIES WAS TE VERDEENS!!
 
Ook de eerste foto's van den halen 2014 staan online! Bekijk ze in media.
 
Bestuur,
Jonkheid – Banholt