Welkom op de website van Jonkheid Banholt

 
In Banholt spreekt men sinds 1881 van een St. Gierlingsboom of St. Gerlachusden. Sint Gerlachus is door zijn zeven jaren durende boetedoening in Jeruzalem, waar hij de zorg droeg over de veestapel van een gasthuis voor zieken en armen, een geliefde beschermheilige van het vee, het veld en de gewassen.

 

Door het planten van de St. Gerlachusden vragen de inwoners van Banholt en Terhorst Gerlachus om bescherming van het dorp.
 
Op Pinksterzondag, de dag na het halen van de nieuwe St. Gerlachusden, wordt de Bronk, de jaarlijkse sacramentsprocessie die in Banholt en Terhorst plaats vindt, gehouden. Na de H. Mis van negen uur vertrekt de processiestoet, op aangeven van de kapitein van de  Jonkheid. De Jonkheid schiet als vertrekteken en als hulde aan het Allerheiligste de eerste sjars kamers, net zoals bij ieder rustaltaar. De afsluiting van de ruim twee uur durende  processie vindt plaats in de kerk. Tot op de dag van vandaag wordt deze traditie samen met vele andere tradities in stand gehouden door Jonkheid Banholt!